Lietuvių | English | Русский | Svetainės medis

NSĮS narių įmonėse dirba 972 neįgalieji Tinklalapis atnaujintas 2012-01-09


TEKSTO DYDIS A A A

Apie NSĮS    Naujienos        SIŪLOME DARBĄ    Naudingos nuorodos    Statistinė informacija    Klausimai-atsakymai    Kontaktai    Vykdomi projektai    NSĮS sukurtas filmas   
 

 

NSĮS nariai:
  Pagal įmonės pavadinimą  
 
  Pagal veiklos sritį  
 
IĮ "Eurotela"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Languvita"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Linkris"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
VšĮ "Socialinių projektų centras"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Klaipėdos banga"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Informacijos saugumo agentūra"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Saberta"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Elkada"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Metras"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Atropa"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Verslo bitė"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Socialinis institutas"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Faktumas"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Viremida"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Lyderio grupė"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Statybų techniniai sprendimai“
Apie mus
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
 
 
Naujienos
2015-09-24
Nauja techninių pagalbos priemonių skyrimo tvarka reikalauja atsakingesnio jų vartotojų požiūrio Plačiau
 
2015-09-24
Bendras Latvijos-Lietuvos projektas „Neįgalių socialinių įmonių konkurencingumo didinimas“ Plačiau
 
Skaityti visas naujienas

Neįgaliųjų reikalų departamento informacija

Nuo 2011 metų sausio 1 d. įsigaliojo atnaujintas „Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas” (toliau - Neįgaliųjų aprūpinimo tvrakos aprašas), kurį 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. A1-474 patvirtino LR socialinės apsaugos ir darbo ministras. Neįgaliųjų aprūpinimo tvarkos aprašo pakeitimai parengti įvertinus asmenų poreikius bei nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų pateiktus prašymus, pasiūlymus bei realias aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis bei šių priemonių įsigijimo finansavimo galimybes.

Kokios naujovės? Praplėsti priemonių skyrimo kriterijai, kurie sudaro galimybę didesniam neįgaliųjų skaičiui jas įsigyti.
Atsižvelgiant į rinkos pasiūlą ir sumažėjusias priemonių kainas bei finansavimo galimybes sumažinti išmokamų kompensacijų dydžiai už asmenų įsigytas priemones bei pailginti priemonių naudojimo terminai.

Praplėstos galimybės asmenims įsigyti priemones įvairesniais būdais. Nuo šių metų sausio 1 d. priklausomai nuo priemonės rūšies neįgalieji gali gauti Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (toliau – Centras) siūlomą priemonę gyvenamosios vietos savivaldybės įstaigoje ar Centro teritoriniame padalinyje, įsigyti ją savo lėšomis iš tiekėjų ir gauti jos įsigijimo išlaidų kompensaciją bei įsigyti priemonę įmonėje, už kurią Centras kompensuos. Pvz. įsigyti ir gauti įsigijimo išlaidų kompensaciją už čiužinius praguloms išvengti, regos „kalbančias” priemones: kūno termometrus, rankinius laikrodžius, stalinius laikrodžius, virtuvines svarstykles, elektroninius skaičiuotuvus, laidinius telefonus. Kitas būdas - kai asmenys aprūpinami priemonėmis, kurių Centre įsigyti negali. Jas perka patys savo lėšomis ir gauna iš Centro Neįgaliųjų aprūpinimo tvarkoje nustatyto dydžio priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas. Tai yra judėjimo, regos ir klausos priemonės: skuteriai, monokuliarai, judriojo ryšio telefonai (kalbantys), nešiojamieji elektroniniai didinimo įtaisai, televizinės sistemos, judriojo ryšio telefonai (vibruojantys). Svarbiausia naujovė - asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis būdas, kai aktyvaus tipo vežimėlį, neįgaliojo vežimėlį, skirtą tetraplegikui, palydovo valdomą rankinį vežimėlį asmeniui iki 18 metų, nešiojamąjį elektroninį užrašymo įtaisą Brailio rašto naudotojams, didinimo programinę įrangą, ekrano skaitymo programinę įrangą, kalbos sintezatorių bei vidinio ryšio (FM) sistemą asmuo galės įsigyti per įmones. Kaip tai organizuojama?

Asmuo, pageidaujantis gauti minėtų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją per įmonę, turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir pateikti reikiamus dokumentus. Dokumentai įprasti kaip ir kreipiantis dėl bet kurių kitų techninės pagalbos priemonių: tai asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba dokumentas, patvirtinantis užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Taip pat dokumentas apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos Gyventojų registre. Taip pat reikalingas socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymas, išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a). Išrašo galiojimo laikas - 12 mėnesių. Šį dokumentą išrašo asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar kiti atitinkamos srities gydytojai specialistai. Kai kreipiamasi dėl aktyvaus tipo vežimėlio - asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai. Atskiroms priemonėms turi būti pateikiami papildomai dokumentai. Centro direktoriaus įgalioti centro teritorinio padalinio darbuotojai per 15 dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos išduos pažymą, patvirtinančią asmens teisę gauti naujos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, bei pateiks įmonių, į kurias asmuo gali kreiptis dėl techninės pagalbos priemonių įsigijimo, sąrašą. Asmuo dėl techninės pagalbos priemonės įsigijimo gali kreiptis į įmonę tik pateikęs šią pažymą, o įmonė išduos asmeniui pageidaujamą techninės pagalbos priemonę tik tokią pažymą turėdama. Jei priemonės kaina yra didesnė nei nustatyta tvarkos apraše, kainų skirtumą įmonei sumokės asmuo, jei mažesnė - kompensuojama visa įmonės nustatyta kaina.

Pažymėtina, kad asmuo galės įsigyti techninės pagalbos priemonę tik iš įmonių, su kuriomis Techninės pagalbos neįgaliesiems centras sudarė sutartis dėl neįgaliųjų aprūpinimo. Aprūpinimo per įmones būdas suteikia dideles galimybes pačiam asmeniui pasirinkti jo poreikius atitinkančią priemonę, įmonę, į kurią kreipsis, ir nesirūpinti, kur gauti lėšų priemonei įsigyti. Suprantama, kad priemonių yra įvairiausių ir pagal funkcionalumą jų kaina gali skirtis, todėl tik pats asmuo gali nuspręsti, kokios jo finansinės galimybės ir kokią priemonę jis nori ir gali įsigyti.

Svarbi naujovė ta, kad taikomos priemokos už rankomis ar automatiškai reguliuojamas lovas bei kojomis minamus triračius. Norėdami įsigyti šias priemones asmenys turės sumokėti Centrui 10 proc. naujos priemonės kainos arba jos likutinės vertės, paskaičiuotos priemonės išdavimo dieną. Tik labdaros būdu gautoms priemonėms netaikoma 10 proc. priemoka. Šios iš asmenų gautos lėšos bus panaudojamos judėjimo techninės pagalbos priemonių remontui bei kitų techninės pagalbos priemonių įsigijimui. Patirtis rodo, kad rankomis ar automatiškai reguliuojamas lovas bei kojomis minami triračiai ne visuomet tikslingai skiriami ir naudojami, šių priemonių tenka ilgai laukti eilėje, todėl įvedus pakeitimus tikimasi padidinti aprūpinime dalyvaujančių asmenų atsakomybę naudojant bei skiriant priemones bei pagerinti patį aprūpinimą.

Neįgaliųjų aprūpinimo tvarka nuolat tobulinama bei, atsižvelgiant į neįgaliųjų pasiūlymus, poreikius ir finansines valstybės biudžeto galimybes, atnaujinami ir papildomi naujomis moderniomis priemonėmis techninės pagalbos priemonių sąrašai. Smulkesnę informaciją apie Neįgaliųjų aprūpinimo tvarką, priemonių naudojimo terminus, kompensacijų dydžius ir kita naudingą informaciją galima rasti Techninės pagalbos neįgaliesiems centro interneto tinklalapyje: www.tpnc.lt , telefonai pasiteiravimui: 8-5 2734796, 8-5 2721106