Lietuvių | English | Русский | Svetainės medis

NSĮS narių įmonėse dirba 972 neįgalieji Tinklalapis atnaujintas 2012-01-09


TEKSTO DYDIS A A A

Apie NSĮS    Naujienos        SIŪLOME DARBĄ    Naudingos nuorodos    Statistinė informacija    Klausimai-atsakymai    Kontaktai    Vykdomi projektai    NSĮS sukurtas filmas   
 

 

NSĮS nariai:
  Pagal įmonės pavadinimą  
 
  Pagal veiklos sritį  
 
IĮ "Eurotela"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Languvita"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Linkris"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
VšĮ "Socialinių projektų centras"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Klaipėdos banga"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Informacijos saugumo agentūra"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Saberta"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Elkada"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Metras"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Atropa"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Verslo bitė"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Socialinis institutas"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Faktumas"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Viremida"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Lyderio grupė"
Apie įmonę
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
UAB "Statybų techniniai sprendimai“
Apie mus
Paslaugos
Patirtis
Rekomendacijos
Kontaktai
 
 
 
Naujienos
2015-09-24
Nauja techninių pagalbos priemonių skyrimo tvarka reikalauja atsakingesnio jų vartotojų požiūrio Plačiau
 
2015-09-24
Bendras Latvijos-Lietuvos projektas „Neįgalių socialinių įmonių konkurencingumo didinimas“ Plačiau
 
Skaityti visas naujienas

Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų paprastesnio organizavimo ir vykdymo

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) primena perkančiosioms organizacijoms, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Įstatymas) supaprastintus viešuosius pirkimus reglamentuoja minimaliai, suteikdamas teisę perkančiosioms organizacijoms pasitvirtinti tokias supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, kurios leistų perkančiajai organizacijai, atsižvelgiant į Įstatymo nustatytus principus ir atliekamų pirkimų specifiką, nustatyti paprastesnį, lankstesnį bei efektyvesnį supaprastintų viešųjų pirkimų reglamentavimą. Rekomenduojame pasinaudoti, pavyzdžiui, šiais būdais:
1. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse perkančioji organizacija gali nusimatyti visus Įstatymo 92 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus, kada gali neskelbti apie supaprastintą pirkimą, t. y. nusimatyti konkrečiai perkančiajai organizacijai aktualius atvejus, kada galės vykdyti pirkimą apklausos būdu.
2. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse įtvirtinti nuostatas, jog atlikdama pirkimą apklausos būdu, ji gali kreiptis į vieną arba kelis tiekėjus, prašydama pateikti pasiūlymus pagal jos reikalavimus. Pavyzdžiui, perkančioji organizacija galėtų kreiptis į vieną tiekėją, kai, atliekant mažos vertės pirkimą, sudaromos prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 50 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).
3. Perkančioji organizacija gali nusimatyti, jog pirkimo dokumentai nebus rengiami, jei atliekama mažos vertės pirkimų apklausa žodžiu (bendraujama žodžiu: kreipiamasi į tiekėjus, pateikiami pasiūlymai). Siūloma numatyti šiuos atvejus:
a) pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio);
b) dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, o vykdant apklausą raštu prekių, paslaugų ar darbų nepavyktų įsigyti laiku.
4. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse perkančioji organizacija gali numatyti atvejus, kada gali būti netikrinama tiekėjų kvalifikacija.
5. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse perkančioji organizacija gali nusimatyti, jog pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) ir sutartinių įsipareigojimų vykdymas nėra užtikrinamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.
6. Perkančioji organizacija gali nusimatyti konkrečius supaprastintų pirkimų, tame tarpe mažos vertės pirkimų atvejus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija, o viešuosius pirkimus organizuoja ir atlieka pirkimo organizatorius.
7. Kai perkančioji organizacija vykdo mažos vertės pirkimą raštu, taip pat, kai vykdo apklausą iš vieno tiekėjo, jei ji mano, kad nėra reikalinga, perkančioji organizacija galėtų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse nusimatyti, kad ji pirkimo dokumentuose galėtų pateikti mažiau informacijos, palyginus su kitais pirkimo būdais.
8. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse perkančioji organizacija gali nusimatyti, kad apklausos metu gali būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų.
9. Viešojo pirkimo komisija ar pirkimo organizatorius, vykdydami mažos vertės pirkimus, gali netaikyti vokų su pasiūlymais atplėšimo.
10. Perkančiosios organizacijos vadovas gali nustatyti, kad mažos vertės pirkimo pažyma nepildoma, kai pirkimas vykdomas apklausos būdu ir yra apklausiamas tik vienas tiekėjas, o viešojo pirkimo sutartis sudaroma raštu.
11. Perkančiosios organizacijos vadovas gali nustatyti, kad pirkimas gali būti neregistruojamas pirkimų žurnale, jeigu vykdomas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, o pirkimo suma neviršija 100 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), tačiau perkančioji organizacija privalo turėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, fiskalinį kvitą ir (ar) sąskaitą faktūrą). Taip pat pirkimas gali būti neregistruojamas pirkimų žurnale, jeigu vykdomo mažos vertės pirkimo apklausos būdu suma viršija 100 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), tačiau neviršija 100 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), ir apklausiamas tik vienas tiekėjas, o pirkimo sutartis sudaroma raštu.
12. Jei pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, perkančioji organizacija turi turėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, fiskalinį kvitą ir (ar) sąskaitą faktūrą), kuriuose įrašo prekių, paslaugų ar darbų kodą (-us) pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių punktą, kuriuo vadovaujantis pasirinktas atitinkamas pirkimo būdas.

 

Pagal www.vpt.lt